FPS Brandskydd

IMG_1637 copySMP Putsprodukter AB tillverkar FPS Brandskyddsprodukter för såväl Kontor, som Kommersiella och Privata Fastigheter.

Idag är det många krav som ställs på Brandskydd i fastigheter. Våra produkter är mycket lämpade för att uppfylla dessa krav. Att underhålla fastigheter och säkerställa brandsäkerheten medför att om brand inträffar så minimeras skadorna effektivt.

Våra kunder är företag som specialiserat sig att utföra brandskyddsåtgärder i alla miljöer.

FPS Brandskyddsprodukter är typgodkända, emissionstestade och all dokumentation finns tillgänglig.

Vi hjälper även till att ta fram objektivspecifika brandskyddslösningar.

brandmassa2FPS-BRANDSKYDDSMASSA
SMPs brandskyddsmassa är en högkvalitativ produkt som möter dagens höga krav inom brandtätning.
Typgodkänd för vent-, rör- och kabelgenomföringar i brandcellsbegränsande byggnadsdelar i brandteknisk klass EI 30 – EI 240. FPS-Brandskyddsmassa har genomgått provning vid sveriges provnings- och forskningsinstitut enligt metod SP1598 FLEC där resultatet påvisade att materialet är 100% emissionsfritt.
Ladda ner Typgodkännandebevis 0287 Fps -Brandtätningssystem för Genomföringar
Ladda ner Montageanvisning 0287 fpsbrandmassa – Brandtätningssystem för Genomföringar
Ladda ner Byggvarudeklaration BVD3 FPS – Brandskyddsmassa
Ladda ner Säkerhetsdatablad – FPS-Brandskyddsmassa 0345
Ladda ner Produktdatablad – FPS Brandskyddsmassa
Ladda ner Emissionstest enligt SP-Metod 1598 FLEC
Ladda ner Prestandadeklaration Fps Brandmassa Torrgipsblandning

brandmodul

FPS-BRANDMODUL
Provad enligt metod SP1598 FLEC där resultatet påvisade att materialet är 100% emissionsfritt.
FPS-Brandmoduler används vid igensättning av ursparningar i bjäklag och väggar av betong eller lättregelkonstruktion (plåtregel & gips). Brandteknisk klassificering är R 30 – R 240.
Ladda ner Typgodkännandebevis 0676 Fps – Brandmodul
Ladda ner Montageanvisning Fps – Brandmodul

brandelement

FPS-BRANDELEMENT
Brandskyddselement för inklädnad av stålkonstruktioner och ventilation i brandteknisk klass R 30 – E 240. FPS-Brandskyddselement kan formanpassas och skräddarsys till alla tänkbara former för att effektivt och säkert tillgodose varje objekt. Typgodkänd för brandisolering av stålkonstruktioner (Tg 0345), ventilationskanaler (Tg 0674), samt rörinstallationer (Tg 0675).
Ladda ner Typgodkännandebevis 0674 Fps – Brandinklädnad av Ventilationskanaler
Ladda ner Typgodkännandebevis 0675 Fps – Element Brandinkl Rörinstallationer
Ladda ner Typgodkännandebevis 0345 Fps – Brandisolering av Stålkonstruktion
Ladda ner Montageanvisning 0345 Fps – Brandisolering av Stålkonstruktioner
Ladda ner Montageanvisning 0674 Fps – Brandinklädnad av Ventilationskanaler
Ladda ner Montageanvisning 0675 Fps – Element Brandinkl Rörinstallationer
Ladda ner Emissionstest enligt SP-Metod 1598 FLEC

brandplatta

FPS-BRANDPLATTA
Högkvalitativa brandplattor för ‘lapp & lag’.
Används vid igensättning av ursparningar i bjälklag och väggar av betong eller lättregelkonstruktion (plåtregel & gips). Brandteknisk klassificering är R 30 – R 240. FPS-Brandplatta har genomgått provning vid sveriges provnings- och forskningsinstitut enligt metod SP1598 FLEC där resultatet påvisade att materialet är 100% emissionsfritt.
Ladda ner Typgodkännandebevis 0677 Fps Brandplatta
Ladda ner Montageanvisning FPS-Brandplatta
Ladda ner Emissionstest enligt SP-Metod 1598 FLEC